יום חמישי, 29 בספטמבר 2016

MBTI and I

התחיל את חייו כפוסט בפייסבוק. מאחר שאני לא מעוניינת שייקבר, מאחסנת גם כאן.